Kort om Radonelektronik

Radonelektronik är ett innovativt svenskt teknikbolag med fokus på att utveckla radonmätare. Vi har hög kompetens inom mätteknik och grundades som ett reslutat av ett forskningsprojekt inom Lunds Tekniska Högskola 1997.

Vår ambition är att leverera mätare som motsvarar våra kunders krav på snabba

 

R4 - Perfekt vid radoninventering
Läs mer>

NYHETER

Januari 2023, Radonelektronik öppnar webshop där man kan beställa R4'or online! 

Januari 2021 Den senaste modellen av Radonelektroniks RadonMonitor är färdig för leverans. R4'an har en uppdaterad design och bland annat större mätkammare för annu bättre mätnoggranhet.

E-post: info@radonelektronik.se

  Privacy Policy