images/aterforsaljare1.gif
 


Hur skadar Radon?

Statens strålskyddsinstitut uppskattar att ca 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i bostaden. Av dessa är 90 procent rökare.
Radon och dess döttrar kommer ner i lungor och luftvägar när vi andas. När radon sönderfaller bildas alfa- och betastrålning. I kroppens organ finns olika typer av celler och det är välkänt att vissa celltyper är mer strålningskänsliga än andra. En effekt är att den enskilda cellen dör. En annan effekt kan vara att den påverkar de delar som programmerar dess delnining till nya celler. Abnorma celler bildas och det är i regel detta som i allmänhet sker vid utveckling av cancer.

tillbaka till startsidan>

 

Boverket uppmanar:
- Mät radonhalten i dtt hus! Till pressrelease>