Rikt- och gränsvärden

Gränsvärdet för radongashalt i nybyggda hus är enligt Boverkets byggregler 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3) luft.

Riktvärdet för befintliga (äldre) bostäder sänktes i juli 2004 från 400 Bq/m3 till 200 Bq/m3. Ändringen är en anpassning till de mål som riksdagen fastställt för radon och som innebär att radonhalten i alla skolor och förskolor ska vara lägre än 200 Bq/m3 år 2010 och i alla bostäder ska den vara lägre än 200 Bq/m3 luft år 2020

tillbaka till startsidan >