images/aterforsaljare.gif
 


Att mäta radon

Det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige som har förhöjda halter av radon i inomhusluft – det vill säga över 200 Bq/m3. För att hitta och åtgärda alla radonbostäder behövs mätningar i så gott som alla småhus och lägenheter med markkontakt eller som byggts med blåbetong. Den vanligaste metoden att mäta radon i inomhusluften är att använda så kallade spårfilmsdosor. En mätning med dessa tar dock väldigt lång tid. Vill du ha en snabbare och rådgivande mätning måste du göra en elektronisk mätning. Med våra mätare får du på kort tid en tydligen indikation på radonhalten i ditt hus.

tillbaka till startsidan >