Här hittar du mer information

> Boverket - radonguiden
> Staten strålskyddsinstitut - SSI
> Socialstyrelsen - radonhandbok

Böcker

Mer om Radonelektronik

Radonelektronik är ett innovativt svenskt teknikbolag med fokus på att utveckla radonmätare. Vi har hög kompetens inom mätteknik och grundades som ett reslutat av ett forskningsprojekt inom Lunds Tekniska Högskola 1997 så Vi har mer än 25 års erfarenhet av Radonmätning

Vår ambition är att leverera mätare som motsvarar våra kunders krav på snabba och exakta mätresultat.

 

.

tillbaka till startsidan>