Är R1 känslig för damm och fukt?
Nej, i normala mätmiljöer reagerar mätaren varken på damm eller fukt. Det krävs extremt fuktig miljö för att mätaren skall påverkas.

Är det lika pålitligt att mäta radondöttrar?
Ja, eftersom radon alltid, utan undantag, sönderfaller i radondöttrar.

 

 

E-post: info@radonelektronik.se