R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk noggrannhet på +/- 10 %. Vid högre radonhalter går det ännu snabbare. Dock rekommenderar vi alltid att man mäter minst ett dygn för att få fram ett dygnsmedelvärde.R1 har minne för 4 månaders kontinuerlig mätning (4096 timmar). Detta innebär att du genom att ansluta mätaren till din PC kan se hur radonhalten varierat under hela mätperioden, timme för timme.se exempel på diagram>
På framsidan finns två lysdioder som visar om värdet ligger över eller under förinställt gränsvärde.

Du kan, om du själv vill, enkelt ändra det förinställda gränsvärdet, som är 200 Bq/m3. Detta är den nya tidens "filmburk". Inget ont om filmmätningar, men resultatet beror på vem som framkallar och räknar prickarna. En filmburk kan lätt flyttas från sin ursprungliga mätplats. R1 registrerar om mätaren flyttas från sin mätaplats.

Vi vet att det vid t ex fastighetsförsäljning sällan finns tid för längre radonmätningar. R1 är då ett utmärkt och prisvärt val. R1 bygger på patenterad svensk mätteknik och är referenskalibrerad enligt SSI. R1 är mycket enkel att hantera. Det är bara att ansluta spänningsadaptern till vägguttaget och mätningen är igång, utan en enda knapptryckning.