RadonElektronik AB
Envigsgränden 12
SE 224 75 Lund
Sweden

info@radonelektronik.se

 

Kontakta i första hand den återförsäljare där du köpt din mätare. Har du ännu inte köpt någon mätare finns en lista på återförsäljare under fliken till vänster.